... kita. karikatur seperti ini akan menjadi pilihan yg sangat tepat

... kita. karikatur seperti ini akan menjadi pilih....