Yusuke Izaki Hisato As Mikami Kyodai

Yusuke Kamiji as Shoji Tatsumoto

Yusuke Kamiji as Shoji Tatsumoto....

Kiritani Kenta as Tokio Tatsukawa

Kiritani Kenta as Tokio Tatsukawa....

Source : Crows Zero Blog

Source : Crows Zero Blog....

Shunsuke Daito as Hiromi Kirishima

Shunsuke Daito as Hiromi Kirishima....